Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts!

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.

 

Feedback

Graag ontvangen we feedback van u
Over onszelf
onze service,
onze kwaliteit,
het gebouw,
verbeterpunten,
klachten,

alles wat u maar te melden heeft.

Hiervoor hebben we een brievenbus met formulieren in de wachtkamer staan. U kunt hier anoniem of met uw naam alles aan ons kwijt. Mogelijk vindt u het prettig een reactie op uw opmerking te ontvangen. Dit kunt u ook aangeven op het formulier wat u bij de “brievenbus” aantreft.

Wij stellen uw mening bijzonder op prijs!

Tekenbeet

Ik heb een teek! En nu? Belangrijk is om een teek zo snel mogelijk na ontdekking te verwijderen. Daarvoor zijn speciale tekenpincetten verkrijgbaar bij drogist of apotheek. De kans op besmetting met de ziekte van Lyme is kleiner naarmate de teek sneller is verwijderd. Hoe je een teek moet verwijderen staat duidelijk beschreven in de folder van het RIVM. Wanneer het u niet zelf lukt om de teek te verwijderen, kunt een afspraak maken op het spreekuur.

RIVM TEEK

Voor goede informatie over teken en de ziekte van Lyme verwijzen wij u naar de folder van het RIVM. Deze kunt u hiernaast downloaden, door op het icoon te klikken.

Website over tekenbeten
Er is een website die is gewijd aan teken en tekenbeten: tekenradar.nlHet is mogelijk om hier te melden wanneer u bent gebeten door een teek. Hiermee helpt u mee aan wetenschappelijk onderzoek.

Afgifte verklaringen

We mogen niets over U verklaren!

Onze artsenvereniging, de KNMG, stelt zich op het standpunt dat een goede verhouding tussen een arts en een patiënt nooit onder druk mag komen te staan door de invloed van andere partijen. Om die reden adviseert de KNMG alle artsen om geen verklaringen af te geven over de eigen patiënten. Zo kunnen artsen onafhankelijk blijven.

Dit is natuurlijk prettig, wanneer het in uw belang is. Zo mogen we nooit iets zeggen of schrijven naar werkgevers, de buren, de verzekeraar of noem maar op.
Soms is het echter vervelend voor u. Een reisannuleringsverzekering eist bijvoorbeeld een artsenverklaring. De school wil een verzuimbriefje van de huisarts. Ook dit mogen we niet afgeven.

Er is een uitweg: u kunt altijd zelf om een computeruitdraai vragen, waarop uw medische gegevens staan. en zie Tabblad “Handige links”!